Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Sonuçları

İnşaat Mühendisliği Bölümü sonuçları için tıklayınız.

Makine Mühendisliği Bölümü sonuçları için tıklayınız.

Çevre Mühendisliği Bölümü sonuçları için tıklayınız.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü sonuçları için tıklayınız.


KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (kopya kabul edilmez). E-devlet üzerinden alınan ya da EBYS üzerinden alınan belgelerde doğrulama kodu bulunması halinde kabul edilir. Henüz notları belli olmayan öğrencilerin transkripti yüklemelerine gerek yoktur.

2. Onaylı öğrenci belgesi (E-devlet üzerinden alınan ya da EBYS üzerinden alınan belgelerde doğrulama kodu bulunması halinde kabul edilir.)

3. ÖSYS puanını gösteren internet çıktısı

4. Ders müfredatları ve ders içerikleri.

5. Başvuru formunun imzalı çıktısı

6. Normal öğretim sürelerini aşan birinci öğretim öğrencileri kayıt tarihleri içerisinde (Eylül ayının 15’ine kadar) ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu / makbuzu. (Öğrenim ücretleri, Halk Bankası internet hesabına veya Halk Bankası bankamatiklerine ya da Halk Bankası Şubelerine bizzat giderek öğrenci numarası, adını ve soyadını vererek yatıracaklardır. Yada Ziraat Bankası internet hesabına veya Ziraat Bankası bankamatiklerine ya da Ziraat Bankası Şubelerine bizzat giderek T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadı verilerek yatırılacaktır.)

NOT: Öğrenim ücretini yukarıdaki şekilde yatıramayan öğrenciler, Ziraat Bankasının TR 06000100005251609669-5034 IBAN numarasına yatırabilirler.

Kayıt Tarihleri:12/09/2017-15/09/2017

Not: Kayıt tarihleri içerisinde (Eylül ayının 15’ine kadar) harcını yatırmayan ve derse yazılım yapmayan öğrenciler daha sonra kayıt yaptıramazlar.Bartın Üniversitesi - Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Tel: 0 (378) 501 10 00 Belge Geçer: 0 (378) 501 10 21 E-posta: mf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi