45 AKTS + 1 DERS DİLEKÇELERİ

Fakültemiz öğrencilerinin mezun olabilmeleri için verecekleri 45 AKTS + 1 Ders Dilekçelerini 13/09/2017 tarihine kadar danışman hocalarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Bartın Üniversitesi - Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Tel: 0 (378) 501 10 00 Belge Geçer: 0 (378) 501 10 21 E-posta: mf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi