Form ve Yönetmelikler

KANUN ve YÖNETMELİKLER

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması

İkinci Öğretimde Görev Alacak Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği


DİĞER

Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliği
Personel İzin Formu
Eğitim Öğretim Birimleri Hizmet Standardı
Mühendislik Fakültesi Kamu Hizmet Envanteri
Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları Yönergesi
Akademik Teşvik Başvuru Dilekçesi
Görev Belgesi İstek Formu
Mal Bildirim Beyannamesi
Akademik Personel Bilgi Formu
4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları
Akademik Faaliyet Raporu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Malzeme Talep Formu
Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu