Amaç ve Hedeflerimiz

Mühendislik problemlerini tasarlayabilen, çözen, mesleki ve etik sorumluluk bilincinde olan, yazılı ve sözlü iletişimi gelişmiş, demokratik görüş ve düşüncelere saygılı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmayı öne çıkaran, uluslararası ölçekte de kabul görecek bilgilerle donanmış, sorumluluklarının bilincinde olarak yenilikçi düşüncelere açık, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, üretken, topluma liderlik eden, milli ve manevi değerlere saygılı kuşaklar yetişmesine katkıda bulunacak mühendisler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek öncelikli amacımızdır. 

Uluslararası kalitede eğitim ve araştırma yapacak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrolarının oluşmasında gerekli alt yapıyı oluşturmak, düzenlenecek konferans, seminer ve sempozyumlarla mühendislik alanlarındaki teknik ve bilimsel gelişmelere ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve yayınlamakla ülkemizin mühendislik eğitiminde önde gelen üniversitelerinden biri olmak kısa vadedeki hedeflerimizden biridir.